Wdrażanie ISO 9001

O szczegółach wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 można przeczytać na stronie: http://info.halickisystem.pl/wdrazanie-systemu-zarzadzania-jakoscia-iso-9001/. Firma konsultingowa Dr Halicki i Partnerzy dba o prawidłową realizację poszczególnych etapów tego procesu, także po przeprowadzeniu audytu certyfikującego, szkoli pracowników przedsiębiorstw. ISO 9001 przekłada się na rotację stanowisk wewnątrz firmy i tym samym na poszerzanie kwalifikacji pracowników, zdobywanie przez nich nowego doświadczenia zawodowego.