Pierwsza pomoc

Materiały i pomoce edukacyjne wykorzystywane podczas kursów i szkoleń pierwszej pomocy tworzone są na podstawie standardów i wszelkich wytycznych opieki nad pacjentami, które są publikowane przez American Heart Association Guidelines 2010 Standards for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care oraz dzięki zgodzie BLS i ILCOR, czyli grupie zajmującej się resuscytacją. Kursy pierwszej pomocy w Szczecinie to coraz popularniejsze szkolenia w ramach których można uzyskać kwalifikacje umożliwiające prowadzenie kursów z zakresu pomocy przedmedycznej.